Regnskap Venner for livet 2001/2002

Antall medlemmer pr. 06.04.02: 43
Inntekter: 43 medlemmer * 50 kroner pr. medlem 2150
Utgifter: UCon, registrering og leie første året 1273,02
NORID (2002) 100
Porto, ekspresspost, kontormatriell 265
Overskudd: (Inkl. betalt NORID avgift for 2002) 511,98


Disse personene ble medlem i perioden 06.04.01-06.04.02:
Edvard, Odd Egil, Lars, Torhild, Kari H, Håkon, Trine, Svein Sigurd, Rikke, Vibeke, Espen, Kari K, Jon Robert, Monica, Chato, Hans-Petter, Anstein, Eyvind, Lars-Erik, Steinar, Vegard, Stig, Nicolay, Helge O, Leif, Ida, Randi, Hermann, Hilde, Edgar, Oddbjørn, Morten, Bjørn Kato, Hege, Kjell, Rune, Espen, Jo, Thorild, Helge T, Per Einar, Torbjørn og Svein Harald. Dette skulle blir 43 navn.

Avgiften for 2002/2003 vil fortsatt være 50 kroner. Grunnene til dette er:

1. Regningen fra UCon kommer før vi får inn pengene fra dere.
2. Vi vet ikke om vi blir like mange medlemmer neste år.

Venner for livet skal aldri tjene penger på sin virksomhet, men vi håper på forståelse for at vi vil opparbeide litt arbeidskapital.

Med vennlig hilsen
Odd Egil, Edvard og Lars